Rozpis denných činností

Naše aktivity počas dňa

6:30 - 8:00 hod - príchod detí do materskej školy

8:00 - 10:00 hod. - schádzanie detí + podávanie raňajok, hry a činnosti detí podľa výberu detí, pohybové a relaxačné cvičenia a edukačné aktivity

9:40 - 9:50 hod - osobná hygiena a ovocno-zeleninová desiata (1. skupina)

9:50 - 10:00 hod - osobná hygiena a ovocno-zeleninová desiata (2. skupina)

10:00 - 11:30 hod - pobyt vonku

11:20 - 11:50 hod - obed (1.skupina)

11:50 - 12:15 hod -  obed (2. skupina)

11:50 - 14:20 hodosobná hygiena a odpočinok detí (1. skupina)

12:15 - 14:30 hod osobná hygiena a odpočinok detí (2. skupina)

14:30 - 14:45 hod - olovrant (1. skupina)

14:45 - 15:00 hod - olovrant (2.skupina)

15:00 - 16:30 hod - edukačné aktivity, hry a hrové činnosti podľa výberu, záujmu a potrieb detí

15:00 - 16:30 hod - odchod detí z MŠ