OZ Včelička

Pár slov o našom Občianskom združení Včelička

Občianske združenie Včelička je občianske združenie našej škôlky, prostredníctvom ktorého zbierame prostriedky
na investície, nevyhnutné rekonštrukcie, či materiály a pomôcky pre rozvoj pri výchove našich detí. Primárnym zdrojom financovania sú príspevky od rodičov a najmä príjmy z 2% z daní fyzických osôb, od podnikateľských subjektov a z darov.

V uplynulom školskom roku 2020/2021 sme z prostriedkov OZ zrekonštruovali kabinet pre pani učiteľky pri šatni 4. triedy (stavebne upravili), zakúpili pracovné zošity pre deti, edukačné a kancelárske pomôcky, ale najmä z dôvodu pandémie COVID - 19 sme zakúpili bezdotykových dezinfekčných dávkovačov na ruky pre RODIČOV pri vstupe do MŠ v každej šatni a zabezpečili  dávkovače na jednorázové utierky pre deti do každej umyvárky.

V necovidovom období idú vyzbierané prostriedky okrem investícií do vybavenia najmä na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Predseda OZ:

Členovia:
JUDr. Jana Magnová

PaedDr. Šávoltová Eva 

Ing. Jana Očenášová 

Dáliková Renáta

Ján Majling