Oznamy

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy.

Prevádzka materskej školy sa prerušuje od 6. februára 2024 do 9. februára 2024 na základe nariadeného opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Banská Bystrica zo dňa 5. 2. 2024, nakoľko v materskej škole je prekročená hranica chorobnosti respiračných ochorení nad 20%.

Deň materských škôl

Aj tento rok sme s deťmi oslávili deň materských škôl, pár fotografii nájdete v sekcii Fotogaléria


Zmena v platení poplatku za MŠ

Podľa nového VZN Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 sa od 1.1.2023 mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu materskej školy na 32,-€.

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne ako doteraz SK49 7500 0000 0040 1714 6979.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavený trvalý príkaz, aby si upravili sumu na 32,-€

V januári treba uhradiť mesačný príspevok už na február v novej sume. Tí rodičia, ktorí už uhradili mesačný príspevok za MŠ v sume 16,-€ musia doplatiť ešte raz sumu 16,- € v januári.Harmonogram prevádzky počas letných prázdnin 2023


Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu "Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších", vďaka ktorému sme v našej materskej škole vytvorili ďalší kútik regionálnej výchovy.